Hlavní navigace

Přeskočit navigaci

Vyhledávání

Plochý překlad YTONG PSF III/2500, 125/124/3000mm

Ploché překlady Ytong

Plochý překlad YTONG PSF III/2500, 125/124/3000mm

 • Snadná manipulace
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Vysoká přesnost
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Technické informace - Ploché překlady YTONG


Norma/předpis

ČSN EN 845-2 Překlady

Výrobek a použití

Ploché překlady Ytong PSF jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt.500. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong; v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe, ze standardně dodávaných prvků, tak lze vytvořit překlady pro zdivo šířky 125, 150, 250, 300 a 375 mm. Hotový překlad se sestává podle šířky zdiva z jednoho až třech vedle sebe položených prefabrikátů PSF a nadezdívky z přesných tvárnic YTONG. Ploché překlady PSF přitom působí jako zóna přenášející tahové síly, nadezdívka výšky hU ≥ 250 mm (min. 125 mm) tvoří tlakovou zónu průřezu. Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou Ytong. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné. Únosnost překladu je dosažena, až když kvalitně provedená nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7 dnech.

Důležitá upozornění

Použít se smí pouze produkty Ytong, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí na stavbě zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro daný typ PSF se nesmí překročit světlost otvoru (viz.. tabulka). Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru. Při světlosti otvoru nad 1,25 mm se musí překlady motnážně podepřít (viz. zpracování). Únosnost překladu je dosažena, až nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost.

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm šířka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Profilování

Hladké

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta (T10)

Reakce na oheň

třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1
požární odolnost 90 minut

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápennosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

- Vhodné omítky na Ytong

Doporučené vlastnosti omítek:
 • objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
 • pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
 • přilnavost ≥ 0,2 MPa
 • nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

Výrobce:Xella
Dostupnost:skladem
Třída porobetonu: P4,4-600
Šířka v cm: 12,5
Výška v cm: 12,4
Délka v cm: 300
Světlost otvoru v cm: 250
Hmotnost kg/ks: 39
Součinitel tepelné vodivosti lambda W/mK: 0,16
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 125 mm: 1,2
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 250mm: 3,0
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 375mm: 4,7
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 500mm: 6,2
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 625mm: 7,8
Maximální výpočtové zatížení qd v kN/m při nadezdívce výšky 750mm: 9,5
Cena za kus:394,80 Kč s DPH
Cena za kus:329,00 Kč bez DPH
Běžná cena za kus:564,00 Kč s DPH
kus
(minimální možný odběr je 1 kus)

Nabídka produktů

Přeskočit nabídku

azstavba.cz na facebooku

© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena. - Kompletní nabídka plochých překladů Ytong. Garance nízkých cen.

TOPlist