Hlavní navigace

Přeskočit navigaci

Vyhledávání

Nosný překlad YTONG NOP V/4/20, 300/249/1990mm

Nosné překlady Ytong

Nosný překlad YTONG NOP V/4/20, 300/249/1990mm

 • Okamžitá únosnost
 • Snadná a rychlá montáž
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká přesnost
 • Omezení mokrého procesu
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Technické informace - Nosné překlady YTONG


Norma/předpis

ČSN EN 845-2 Překlady

Oblast použití

Nosné překlady YTONG NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong; v nosných i nenosných stěnách.

Důležitá upozornění

Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro danou tloušťku zdiva a světlost otvoru je odpovídající typ překladu uveden v tabulce. Správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat vzhůru.

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm šířka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Profilování

Hladké

Zpracování

Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny k přímému zabudování.
Překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být 250 mm (min. 200 mm) viz. tabulka. Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu. Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní ploše překladu je uvedena únosnost v kN/m.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenno - sádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

- Vhodné omítky na Ytong

Doporučené vlastnosti:
 • objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
 • pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
 • přilnavost ≥ 0,2 MPa
 • nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
 • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem

Výrobce:Xella
Dostupnost:skladem
Šířka v cm: 30
Výška v cm: 24,9
Délka v cm: 199
Světlost otvoru v cm: 150
Maximální zatížení qd kN/m: 20
Hmotnost kg/ks: 125
Prostup tepla U W/m2K: 0,49
Součinitel tepelné vodivosti lambda W/mK: 0,16
Požární odolnost v min: 90
Cena za kus:1 276,80 Kč s DPH
Cena za kus:1 064,00 Kč bez DPH
Běžná cena za kus:1 824,00 Kč s DPH
kus
(minimální možný odběr je 1 kus)

Nabídka produktů

Přeskočit nabídku

azstavba.cz na facebooku

© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena. - Kompletní nabídka nosných překladů Ytong. Garance nízkých cen.

TOPlist