Hlavní navigace

Přeskočit navigaci

Vyhledávání

YTONG věncová tvárnice P4-500

Ytong věncová tvárnice

YTONG věncová tvárnice P4-500

 • Optimální izolace věnce
 • Snadná a rychlá montáž
 • Jednoduché ztracené bednění
 • Nízká objemová hmotnost
 • Snadná opracovatelnost
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Technické informace - Věncová tvárnice YTONG


Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Popis výrobku a použití

Věncová tvárnice (věncovka)je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 75 mm a minerální tepelné izolace tl. 50 mm. Věncové tvárnice se používají jako vnější ztracené bednění pozedních věnců a stropů.

Zpracování

K vyzdívání na tenkovrstvou maltu používat pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem. Pro zdění používat tenkovrstvou maltu Ytong. Maltu nanášet v doporučené konzistenci přesnou zubatou lžící Ytong a zásadně dbát na plnoplošné vymaltování celých spar. Osazují se tak, že pórobeton tvoří venkovní vrstvu, izolace vnitřní vrstvu dílce.

Rozměrové tolerance

Délka, šířka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Profilování

Hladké, bez pera a drážky, bez úchopových kapes

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Požární ochrana

Reakce na oheň:
Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

- Vhodné omítky na Ytong

Doporučené vlastnosti omítek:
 • objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
 • pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
 • přilnavost ≥ 0,2 MPa
 • nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
 • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
Keramické obklady
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy

Výrobce:Xella
Dostupnost:skladem
Tloušťka zdiva bez omítek: 125
Tvárnice třída: P4-500
Rozměr Š/V/D cm: 12,5/24,9/59,9
Součinitel prostupu tepla U 0%: 0,52
Tepelný odpor R 0%: 1,75
Kusů na m2: 1,7
Kusů na paletě: 72
Hmotnost palety vč. tvárnic: 632
Pevnost v tlaku N/mm2: 4,0
Objemová hmotnost v suchém stavu kg/m3: 500
Součinitel tepelné vodivosti lambda W/mK: 0,120
Faktor difúzního odporu: 5/10
Měrná tepelné kapacita c v kJ/kg.K: 1,0
Vlhkostní přetvoření mm/m: 0,2
Přídržnost N/mm2: 0,3
Výpočtová pevnost zdiva Rd N/mm2: 1,0
Součinitel přetvárnosti zdiva alfa: 800
Hmotnost zdiva bez omítek kg/m3: 650
Charakter. pevnost zdiva v tlaku N/mm2: 2,60
Cena za kus:122,50 Kč s DPH
Cena za kus:102,10 Kč bez DPH
Běžná cena za kus:147,60 Kč s DPH
kus
(minimální možný odběr je 72 kus, doprava zdarma od 1944 kus)

Nabídka produktů

Přeskočit nabídku

azstavba.cz na facebooku

© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena. - Nabízíme Ytong věncové tvárnice pro stropní systémy. Použitím originálních Ytong věncových tvárnic přerušíte tepelné mosty a zajistíte kompaktnost systému.

TOPlist